Kredyt

Kredyt to specyficzna usługa finansowa polegająca na pożyczeniu komuś pieniędzy. Najbardziej popularną sformalizowaną formą jest kredyt udzielany przez bank. Polega on na umowie między bankiem a kredytobiorcą. Bank pożycza mu określoną sumę na konkretny czas. Po upływie tego okresu pożyczkobiorca powinien spłacić całą tą kwotę, dodatkowo powiększoną o wartość tzw. odsetek. Odsetki powinniśmy zatem rozumieć jako specyficzną cenę, którą ponosimy za to, że wzięliśmy ten kredyt - jest to jednocześnie wynagrodzenie banku.

Rozróżnimy kilka kategorii kredytów. Przed wszystkim rozróżniamy różne cele, na które kredytobiorca zaciąga pożyczkę. Z jednej strony może chcieć rozwijać prowadzoną przez siebie działalność gospodarczą i potrzebuje zastrzyku kapitału. Z drugiej strony może to być kredyt konsumpcyjny - przeznaczony np. na zapłatę za wakacje z dziećmi lub zakup jakiegoś sprzętu domowego. Ostatnim najpopularniejszym rodzajem kredytu jest kredyt mieszkaniowy.

Kredyt oznacza ryzyko. Kredytobiorca musi być pewny, że będzie w stanie spłacić swoje zobowiązania. Bank jednak potrzebuje czegoś więcej, niż słownej deklaracji. Oprócz zysku w postaci odsetek, oczekuje pewnego zabezpieczenia kredytu. Egzekwuje go między innymi poprzez wzięcie w zastaw jakiegoś drogocennego przedmiotu kredytobiorcy. W przypadku kredytu hipotecznego takim zabezpieczeniem jest sama hipoteka - a zatem mieszkanie zakupione dzięki kredytowi.

Najnowsze wpisy: kredyt

Najlepsze blogi: kredyt

Polecane wpisy