Giełda

Giełda u swoich podstaw jest specyficznym wydarzeniem handlowym, odbywającym się w określonym miejscu, o konkretnym czasie. Wydarzenie to polega na sprzedawaniu i kupowaniu różnych instrumentów finansowych. Jednym z najpopularniejszych z nich są akcje. Są to papiery wartościowe łączące w sobie szereg praw, świadczących o wpływie akcjonariusza na spółkę której akcje kupił. Ceny tego typu instrumentów finansowych ustalane są zgodnie z ceną notowania. Jednocześnie należy pamiętać, że na giełdzie obraca się towarem niematerialnym. Nie możemy ani dotknąć ani zbadać fizycznych właściwości instrumentów finansowych. Są zatem zapisem elektronicznym księgowanym przez różne instytucje.

Najbardziej znaną giełdą w Polsce jest Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Została założona przez Skarb Państwa tuż po zmianach ustrojowych, tj. w 1991 roku. Obecnie obraca się na niej papierami wartościowymi niemal kilkuset spółek.

Ale w jaki sposób działa taka giełda? Przede wszystkim bazuje na nowoczesnej technologii, dzięki której przez internet odbywa się szereg operacji kupna i sprzedaży w przeciągu sesji giełdowej. Jeśli zbiegnie się w czasie polecenie kupna i polecenie sprzedaży danej akcji po określonych cenach, system ustala odpowiednią cenę dla tej transakcji i dochodzi do jej realizacji.

Najnowsze wpisy: Giełda

Najlepsze blogi: Giełda

Polecane wpisy